ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการอีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

2 ความคิดเห็น:

 1. Book Your Trip to India's Most Beautiful Destinations
  dreamindiavacationposts
  Same Day Agra Tour
  Same Day Agra Tour Packages
  dream-india-vacation
  Same Day Agra Tour
  dreamindiavacation tours list
  follow my instagram account

  If You Want to Know More About Our Tour Packages? For Any Kind of Support, So Please Feel Free to Contact Us...

  Thanks and Best Regards
  Mobile: +91-9568246666
  Email: info@dreamindiavacation.com
  Website: www.dreamindiavacation.com
  Blog: www.dreamindiavacation.blogspot.com

  ตอบลบ
 2. Thank you very much for seeing good information.
  Thank you very much for seeing good information.

  ตอบลบ