ภารกิจ


3 ความคิดเห็น:

  1. มีแบบอารเรียน 4 ชั้น ที่มีห้องน้ำห้องส้วม ชั้น2 ,3 และ ชั้น 4 สำหรับโรงเรียนการกุศลบ้างไหมครับ

    ตอบลบ
  2. อาคารเรียนแบบ 318 ล นอกเขตแผ่นดินไหว 4 ชั้น 18 ห้องเรียน สามารถปรับแบบให้มีห้องน้ำห้องส้วมในชั้น3 และ 4 เหมือนชั้น 2 ได้ไหมครับ ใช้กับโรงเรียนการกุศล เพราะมีกฏเกณฑ์ต้องมีห้องน้ำชัน 3และ4 ด้วย

    ตอบลบ
  3. รบกวนขอแบบอาคารเรียนชั่วคราวน๊อคดาวน์ สำหรับ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ด้วย กราบขอบพระคุณค่ะ

    ตอบลบ